Umrl je p. Janez Žurman

 
 
Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
                         Sv. Frančišek Asiški

 

Bratje Slovenske minoritske province sv. Jožefa  sporočamo,
da je v torek, 13. februarja 2024, v ptujski bolnišnici
v 81. letu življenja v Gospodu zaspal
 
P. JANEZ ŽURMAN,
redovnik in duhovnik Slovenske minoritske province sv. Jožefa.
 
 
Slovesne zaobljube je izpovedal 4. 10. 1968 v Zagrebu,
mašniško posvečenje pa je prejel  2. 7. 1972 na Ptuju.
 
Pogrebna sv. maša in nato pogreb bo
v četrtek, 15. februarja 2024 ob 15. uri  v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju.
Pokojni bo v cerkvi ležal od srede, 14. februarja 2024 od 12. ure dalje.
Molitev zanj bo v sredo zvečer, 14. februarja 2024, ob 19. uri.
 
Bratje Slovenske minoritske province sv. Jožefa
priporočamo rajnega brata  v vašo molitev.

Permanentna vzgoja in Provincialni dan slovenske minoritske province sv. Jožefa

V času od 4. do 8. februarja 2024 smo se bratje do 30 let redovništva in duhovništva zbrali na permanentni vzgoji v Minoritskem samostanu bl. Antona Martina Slomška v Olimju. Zadnji dan smo obhajali Provincialni dan, na katerem smo se zbrali bratje iz celotne province.

Permanentno vzgojo je pripravil in vodil p. Janez ŠAMPERL, provincialni vikar in prefekt za vzgojo. Ustavili smo se ob Konstitucijah – dnevno smo se poglobili v dve poglavji, ju prebrali, premolili in nato v pogovoru predstavili bratom.

S profesorico in slavistko dr. Mileno IVŠEK razmišljali ob knjigi Alexie Vidot: Malo življenje Maksimilijana Kolbeja, dva popoldneva pa nas je na lepoto liturgije (skozi okrožnici »Cerkev iz evharistije« in »Srčno sem želel«) ponovno spomnil p. Anton BOROVNJAK, ki je trenutno član samostanske skupnosti San Antonio alle Terme v Rimu, kjer pripravlja doktorat iz liturgike. 

Zadnji večer je bil namenjen srečanju in sproščenemu pogovoru s provincialnim ministrom p. Milanom KOSOM.

8. februarja smo obhajali Provincialni dan, kjer smo bratom predstavili naše delo in poudarke. Provincialni minister p. Milan KOS pa nas je skozi nagovor papeža Frančiška ob Dnevu posvečenega življenja 2024 (Bistvenega  pomena je pozornost na notranje življenje ter varovanje pred duhom posvetnosti) in XXIII. poglavja Nepotrjenega Vodila Sv. Frančiška Asiškega želel navdušiti za bratsko življenje in izpolnjevanje našega poslanstva. 

S svojo svetostjo bomo največ pripomogli k splošnemu napredku v samostanu in provinci. Postati svet – to mora biti moj življenjski načrt in moja goreča želja.

p. Vito Muhič

Božično voščilo

Pripravljamo se na božični praznik. Tudi sv. Frančišek se je nanj vedno duhovno pripravljal, verjetno še posebej na tistega, ki ga je obhajal pred 800 leti, leta 1223 v Grecciu. Praznik Kristusovega rojstva ga je zelo nagovarjal. Obenem pa je čutil, da se njegovo tradicionalno bogoslužno obhajanje ni dotaknilo in prebudilo src ljudi.

Prav zato je v Grecciu hotel na poseben način obhajati ta »praznik vseh praznikov«. Votlino nad krajem je videl kot »katedralo«. Tam je dal pripraviti oltar in jasli s senom.

Frančišek ni želel biti režiser scenske uprizoritve, spektakla, ki ga človek pasivno spremlja. Čeprav je uporabil gledališke rekvizite, votlino, bakle, jasli, seno, petje, … je to razumel zgolj kot pomoč, da bi ljudje kot soudeleženci praznovanja bolj doživeli sv. mašo. Ta je bila središče. Jasli so postale oltar. Frančišek je povezal rojstvo in evharistijo. »Evharistični božič«, ki se na nek način dogaja vsak dan pri maši, še posebej odseva iz Frančiškovega prvega opomina: »Glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, ko je 's kraljevskega prestola' stopil v telo Device. Vsak dan pride k nam v ponižnosti. Vsak dan stopa iz Očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke« (FOp 1,16-18).

Navedeno besedilo nakazuje, da je Frančišek v tem dogodku poleg tega hotel videti še dve stvari: uboštvo in ponižnost Boga. To je razvidno tudi iz Frančiškovega pisma celotnemu redu: »O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost! O vzvišena ponižnost! O ponižna vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji Sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha!(FPRe 27).

Razmišljanje o Božji ponižnosti je še posebej blizu asiškemu ubožcu, saj je bila v tistem času to velika novost. V stoletjih pred njim so veliko bolj izpostavljali Božje kraljevanje, vsemogočnost in slavo. Pri sv. Frančišku pa zasledimo ta preobrat, ki ga lepo povzame prvi življenjepisec Tomaž Čelanski: »Predvsem pa je [Kristusova] ponižnost v učlovečenju in ljubezen v trpljenju tako zasedala Frančiškov spomin, da je komaj hotel kaj drugega misliti« (1 Čelano 84).

Pred to veličastno ponižnostjo Božjega Sina nam torej ne preostane drugega, kot da posnemamo zgled Jezusa Kristusa in vstopimo v to dinamiko ponižnosti in skromnosti, h kateri nas spodbuja naš Svetnik: »Poglejte, bratje, ponižnost Boga, in izlijte pred njim svoja srca; ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Nič torej od svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma sprejme On, ki se vam vsega daje« (FPRe 28).

Frančišek vidi v učlovečenju tudi izraz uboštva, ki ga simbolizira seno. Bog, ki je bogat, sprejme našo revščino, da bi človeka obogatil. Izbrano uboštvo, h kateremu smo povabljeni, je temelj vsakega sprejemanja. To je zavest, da človek nima ničesar in je nenehno deležen božjega Daru, velikega daru brezpogojne Božje ljubezni.

V božični noči v Grecciu je eden od navzočih imel videnje, kako je dete v Frančiškovih rokah oživelo. Kot oživi hostija v duhovnikovih rokah. Ob prazniku torej ne oživljajmo božičnih figur, temveč poskrbimo, da bo oživelo naše srce. Svojemu bivanju dodajmo življenje in čustva. Božič je zato vsako leto edinstvena priložnost, da se detetu Jezusu približamo na neponovljiv način. Kako? Tako, da božično praznovanje postane Božji dotik, ko naše srce postane najlepša monštranca na svetu. Tako, da se v preprosti in živi veri temu Otroku (Evharistiji) približamo s (ubogim in ponižnim) srcem otroka.

Želim vam blagoslovljen praznik Jezusovega rojstva, ki naj vam da miru in vsega dobrega v novem letu!

p. Milan Kos OFM Conv., prov. minister

Duhovni kapitelj

Bratje Slovenske minoritske province sv. Jožefa smo 24. in 25. oktobra 2023 v minoritskem samostanu na Ptuju obhajali duhovni kapitelj z naslednjo vsebino: Naša poklicanost in duhovni poklice.

Br. Štefan Kožuh OFM Cap nas je spodbudil, da v središče našega posvečenega življenja postavimo naš odnos z Bogom. V smislu tega je naša velika odgovornost gojiti osebno in skupno molitev. Življenje z Bogom ni nikoli dokončan proces. Gre za prehajanje od tega kar sem v podobo Jezusa Kristusa. Le tako se lahko zgodi, da bo nekega dne Jezus zmagal v meni. V smislu tega se moramo odločiti za »močne čase« v tednu, mesecu in letu. Lep vzgled nam je sv. Frančišek.

S. Štefka Klemen OSU je v svojem razmišljanju o poklicanosti spregovorila o poklicnosti. Najprej moramo sami živeti z veseljem svojo poklicanosti, ki jo je potrebno vedno poživljati. Šele nato lahko in moramo drugim spregovoriti, da smo vsi po krstu poklicani v razne službe; med ostalim nekateri tudi v  redovništvo in duhovništvo. Nagovorjene je potrebno spremljati, vzgajati in oblikovati.

P. Stjepan Brćina OFM Conv. je predstavil apostolat, ki ga opravlja med mladimi v Zagrebu in tudi po mnogih drugih krajih. Tedensko organizira srečanje, ki je sestavljeno iz obhajanja sv. evharistije, kateheze in adoracije ter priložnosti za sv. spoved. Mnogi mladi aktivno sodelujejo na teh srečanjih in nekateri med njimi tudi odgovorijo na Božji klic in se odločijo, da stopijo na pot redovništva in duhovništva.

Duhovni kapitelj je okrepil naše bratske vezi; poživil naše veselje, da nas je Gospod poklical in opogumil v upanju, da nam bo Gospod podaril novih poklicev, če bomo dosledni v našem življenju in vztrajni molitvi.

p. Milan Kos

 

Pozdrav generalnega ministra ob prazniku svetega Frančiška Asiškega 2023

Sreda, 27. september 2023

»Nekega dne so v tej cerkvi [v Porciunkuli] brali evangelij o tem, kako je Gospod poslal svoje učence oznanjat. Sveti božji mož je, brž ko je razumel evangeljske besede in se je maša končala, ponižno prosil duhovnika, naj mu razloži evangelij. Ko mu je ta vse po vrsti razložil in je sveti Frančišek slišal, da Kristusovi učenci ne smejo imeti ne zlatega ne srebrnega denarja niti bisage niti vreče niti kruha in naj na nosijo na pot palice ne čevljev ne dveh tunik, ampak naj oznanjajo božje kraljestvo in pokoro, se je v hipu vzradoval v Svetem Duhu in rekel: »To je tisto, kar hočem, to je tisto, kar iščem. To si želim iz vsega srca storiti.« (1Cel IX, 22; FF 356)

Dragi bratje, vse vas bratsko pozdravljam ob prazniku našega serafinskega očeta svetega Frančiška v tem letu 2023. Pred osemsto leti, ob istem letnem času, je bilo tik pred odobritvijo Vodila, ki ga običajno imenujemo Potrjeno.

Pečat papeža Honorija III. na pergamentu je nosil skrivnost »Ubožčeve« poklicanosti s toliki leti evangeljskega življenja, ki jih je preživel skupaj s tistimi, ki mu jih je Gospod hotel dati.

Ob praznovanju osemstote obletnice Vodila namreč ne moremo, da ne bi gledali na življenja tistih, ki so vse zapustili, hodili za Gospodom po evangeljskih svetih in v skrajni preprostosti.

Dobro vemo, da potrditev Vodila po eni strani predstavlja zlati trenutek v zgodovini frančiškovstva, po drugi pa tudi krizo skupnosti, ki je postajala vse bolj zapletena. Vodilo namreč ni le sad karizmatične izkušnje ustanovitelja, ampak tudi številnih vprašanj, ki so se porajala v konkretnem življenju te že tako zapletene bratske skupnosti; pa tudi vprašanj, ki niso vedno razkrivala jasne volje za dosledno življenje po evangeliju.

Ob praznovanju našega očeta svetega Frančiška vam zato predlagam, da se vsi ozrete na vprašanja, ki si jih običajno zastavljamo: katera so naša današnja vprašanja manjših bratov minoritov; kakšne so naše potrebe ali celo naše želje in resničnosti, ki jih strastno iščemo.

Za serafskega očeta je nastopila kriza, ko je z zaskrbljenostjo razmišljal o bratstvu, ki se je oddaljilo od načela popotništva, značilnega za njegov karizmatični začetek skupaj z njegovimi prvimi brati, za Klaro iz Assisija in mnoge druge.

Zato vas vse, dragi bratje, vabim, da s svobodno svežino in evangeljsko globino čim bolj oživite vprašanja, povezana z milostjo frančiškovskega popotništva: zasidranost našega razmišljanja, ki je morda postalo čemeče, togo in zaprto; zasidranost naših src, ki so se morda navadila gledati bolj nase kot na druge; zasidranost našega duha, ki je morda postaran, nemotiviran in brez vere; zasidranost naših osebnih odnosov, ki so morda bolj obremenjeni s stvarmi kot z ljudmi; zasidranost našega skupnega življenja, ki se je morda spremenilo bolj v ravnovesje moči kot pa v bratstvo ki se spreobrača; zasidranost našega poslanstva, ki je morda postalo bolj ogledalo nas samih kot pa vrata odprta svetu.

Lepo praznovanje in blagoslovljeno potovanje k prenovljeni in evangeljski različici našega življenja.

Fra Carlos A. TROVARELLI OFM Conv,

generalni minister

 

Dogodki in dejavnosti med brati minoriti

PRI SVETI TROJICI V HALOZAH

DELOVNI TABOR od 3. do 9. julija 2023. Vabljeni vsi fantje, mlajši in starejši, od 18. do 50. leta. Ob delu, molitvi, športnem duhu ter sproščenem pogovoru bo potekal dan. Prijave sprejema: br. Robert Horvat, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Preberi več

 • Štiriletni načrt province 2022-26

  Stiriletni nacrt province 2022 

   
 • Apostolat krajevne cerkve - Izmir 2022

  izmir2022

  Predstavitev življenja krajevne Cerkve, kjer živi in deluje naš sobrat misijonar nadškof metropolit msgr. dr. Martin Kmetec.

  Majhne skupnosti, ki pa poskušajo biti žive in aktivno sodelovati pri življenju vesoljne Cerkve.

   

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 1/2024

Glasilo province: št. 1/24

 logo sporocila

 

 

  

Molitev za duhovne poklice

molitevDP

 

Mednarodna spletna stran
omfconv link

 

Grob sv. Frančiška

grob sv franciska2

 

Grob sv. Antona

grob sv antona

Iskanje

film brezmadezna

minoriti in mladi

film o minoritih2

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
Angela Folinjska - 4. januar

Angela Folinjska - 4. januar

Neža Praška - 2. marec

Neža Praška - 2. marec

Rozalija iz Viterba – 6. marec

Rozalija iz Viterba – 6. marec

Elija Asiški – 23. april

Elija Asiški – 23. april

Brat Egidij - 23. april

Brat Egidij - 23. april

Fidelis Sigmarinški – 24. april

Fidelis Sigmarinški – 24. april

Marjeta Kortonska – 16. maj

Marjeta Kortonska – 16. maj

Paskal Bajlonski - 17. maj

Paskal Bajlonski - 17. maj

Bernardin Sienski - 20. maj

Bernardin Sienski - 20. maj

Krispin – 21. maj

Krispin – 21. maj

ANTON PADOVANSKI - 13. junij

ANTON PADOVANSKI - 13. junij

BONAVENTURA - 15. julij

BONAVENTURA - 15. julij

Lovrenc Brindiški – 21. julij

Lovrenc Brindiški – 21. julij

KLARA ASIŠKA - 11. avgust

KLARA ASIŠKA - 11. avgust

MAKSIMILIJAN KOLBE - 14. avgust

MAKSIMILIJAN KOLBE - 14. avgust

Ludvik Toulouški, škof – 19. avgust

Ludvik Toulouški, škof – 19. avgust

JOŽEF KUPERTINSKI - 18. september

JOŽEF KUPERTINSKI - 18. september

FRANČIŠEK ASIŠKI - 4. oktober

FRANČIŠEK ASIŠKI - 4. oktober

Marija Frančiška od peterih Jezusovih ran – 6. oktober

Marija Frančiška od peterih Jezusovih ra…

JANEZ KAPISTRAN - 23. oktober

JANEZ KAPISTRAN - 23. oktober

p. PLACIDO CORTESE - 15. november

p. PLACIDO CORTESE - 15. november

ELIZABETA OGRSKA - 17. november

ELIZABETA OGRSKA - 17. november

Leonard Portomavriški – 26. november

Leonard Portomavriški – 26. november

JAKOB IZ MARKE - 28. november

JAKOB IZ MARKE - 28. november

Brat Juniper

Brat Juniper