Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je aktivno vključen v ukrep Programa razvoja podeželja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ureditev gozdne infrastrukture

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (podukrep 4.3), operacija »Ureditev gozdne infrastrukture«

Za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic navedenih v odločbi št. 33120-6/2017/3 z dne 14.8.2018 je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. S podprto investicijo se je omogočilo boljše in varnejše gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Izgradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa. Omogočeno bo strojno spravilo lesa in s tem zmanjšanje stroškov spravila. Vlake bodo omogočile pridobivanje in spravilo lesne biomase. Povečala se bo boljša izkoriščenost gozdnih fondov in učinkovitost dela v gozdu. Z nujnimi redčenji bomo bistveno povečali kakovostno vrednost lesa ter zmanjšali nevarnost podiranja sestojev zaradi naravnih ujm.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Večja varnost pri delu v gozdu.
Omogočeno strojno spravilo lesa.
Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Bolj varno delo v gozdu.
Zmanjšanje stroškov spravila.
Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
Izboljšana ekonomika pridobivanja lesa.

 

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Napovednik

Ni dogodkov

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 2/2020

Glasilo province: št. 2/20

 logo sporocila

 

 

 

Molitev za duhovne poklice:


 

Mednarodna spletna stran:

omfconv link

 

Grob sv. Frančiška:

grob sv franciska2

Grob sv. Antona:

grob sv antona

katoliskacerkev RT @Pontifex: God does not choose us because of our “goodness”, but precisely because we are and we feel small.
8hretweet
katoliskacerkev V Katoliški cerkvi #11avgust praznujemo god sv. Klare Asiške, redovne ustanoviteljice reda klaris. Kdo je bila ta v… https://t.co/jNuFNuDjvQ
23hretweet
katoliskacerkev Papež Frančišek dodal nove vzklike v Lavretanske litanije ➡️ https://t.co/nmKZQ5hD5B https://t.co/FnLMWDcMQn
24hretweet
katoliskacerkev #Danes goduje sv. Lovrenc. Bil je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premože… https://t.co/Gk72d6azLp

Iskanje

film brezmadezna

minoriti in mladi

film o minoritih2

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Angela Folinjska - 4. januar

Angela Folinjska - 4. januar

Neža Praška - 2. marec

Neža Praška - 2. marec

Rozalija iz Viterba – 6. marec

Rozalija iz Viterba – 6. marec

Elija Asiški – 23. april

Elija Asiški – 23. april

Brat Egidij - 23. april

Brat Egidij - 23. april

Fidelis Sigmarinški – 24. april

Fidelis Sigmarinški – 24. april

Marjeta Kortonska – 16. maj

Marjeta Kortonska – 16. maj

Paskal Bajlonski -  17. maj

Paskal Bajlonski - 17. maj

Bernardin Sienski - 20. maj

Bernardin Sienski - 20. maj

Krispin – 21. maj

Krispin – 21. maj

ANTON PADOVANSKI - 13. junij

ANTON PADOVANSKI - 13. junij

BONAVENTURA - 15. julij

BONAVENTURA - 15. julij

Lovrenc Brindiški – 21. julij

Lovrenc Brindiški – 21. julij

KLARA ASIŠKA - 11. avgust

KLARA ASIŠKA - 11. avgust

MAKSIMILIJAN KOLBE - 14. avgust

MAKSIMILIJAN KOLBE - 14. avgust

Ludvik Toulouški, škof – 19. avgust

Ludvik Toulouški, škof – 19. avgust

JOŽEF KUPERTINSKI - 18. september

JOŽEF KUPERTINSKI - 18. september

FRANČIŠEK ASIŠKI - 4. oktober

FRANČIŠEK ASIŠKI - 4. oktober

Marija Frančiška od peterih Jezusovih ran – 6. oktober

Marija Frančiška od peterih Jezusovih ra…

JANEZ KAPISTRAN - 23. oktober

JANEZ KAPISTRAN - 23. oktober

p. PLACIDO CORTESE - 15. november

p. PLACIDO CORTESE - 15. november

ELIZABETA OGRSKA - 17. november

ELIZABETA OGRSKA - 17. november

Leonard Portomavriški – 26. november

Leonard Portomavriški – 26. november

JAKOB IZ MARKE - 28. november

JAKOB IZ MARKE - 28. november

Brat Juniper

Brat Juniper