Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je aktivno vključen v ukrep Programa razvoja podeželja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ureditev gozdne infrastrukture

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (podukrep 4.3), operacija »Ureditev gozdne infrastrukture«

Za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic navedenih v odločbi št. 33120-6/2017/3 z dne 14.8.2018 je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. S podprto investicijo se je omogočilo boljše in varnejše gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Izgradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa. Omogočeno bo strojno spravilo lesa in s tem zmanjšanje stroškov spravila. Vlake bodo omogočile pridobivanje in spravilo lesne biomase. Povečala se bo boljša izkoriščenost gozdnih fondov in učinkovitost dela v gozdu. Z nujnimi redčenji bomo bistveno povečali kakovostno vrednost lesa ter zmanjšali nevarnost podiranja sestojev zaradi naravnih ujm.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Večja varnost pri delu v gozdu.
Omogočeno strojno spravilo lesa.
Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Bolj varno delo v gozdu.
Zmanjšanje stroškov spravila.
Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
Izboljšana ekonomika pridobivanja lesa.

 

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

 • Štiriletni načrt province 2022-26

  Stiriletni nacrt province 2022 

   
 • Apostolat krajevne cerkve - Izmir 2022

  izmir2022

  Predstavitev življenja krajevne Cerkve, kjer živi in deluje naš sobrat misijonar nadškof metropolit msgr. dr. Martin Kmetec.

  Majhne skupnosti, ki pa poskušajo biti žive in aktivno sodelovati pri življenju vesoljne Cerkve.

   

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 1/2024

Glasilo province: št. 1/24

 logo sporocila

 

 

  

Molitev za duhovne poklice

molitevDP

 

Mednarodna spletna stran
omfconv link

 

Grob sv. Frančiška

grob sv franciska2

 

Grob sv. Antona

grob sv antona

Iskanje

film brezmadezna

minoriti in mladi

film o minoritih2