Noviciat

novinca

Noviciat je vzgojna ustanova, za katero napiše kandidat prošnjo potem, ko je preživel vsaj eno leto postulata v naši provinci. Z vstopom v noviciat postane novinec - čeprav še ne polnopravni - član naše province in reda. To vzgojno obdobje pomeni

že polno vključitev v redovno življenje z nekaterimi dolžnostmi in pravicami.
V noviciat lahko sprejmemo fante, ki so dopolnili 17 let in čutijo Božji klic ter imajo potrebno človeško in krščansko zrelost. Noviciat je namenjen izključno redovnemu oblikovanju, zato je v tem času prepovedan študij za dosego akademskih naslovov.
V letu noviciata raste novinec na duhovno - vzgojnem in študijskem področju.

Duhovno - vzgojni del obsega uvajanje v molitev, liturgijo, premišljevanje Božje besede, dneve zbranosti in druge oblike duhovnega življenja. Ob rednem in osebnem pogovoru z magistrom pa novinec prepoznava tudi svojo osebno poklicanost.
Študijski del obsega spoznavanje življenja in duhovnosti sv. Frančiška, redovnih pravil (Vodila, Konstitucij, Generalnih in provincialnih statutov), teologije posvečenega življenja, spoznavanje zaobljub z bibličnega, teološkega, psihološkega in pravnega vidika, zgodovine našega reda in osnov krščanske duhovnosti. Če je le mogoče, v tem času poromamo v Assisi, kjer se pri izvirih dodatno duhovno okrepimo.
Red manjših bratov minoritov je odprt tudi za apostolat med ljudmi. Odsev tega je naše življenje, ki se odvija med molitvijo in oznanjevanjem ali kakšno drugo duhovno dejavnostjo. V času noviciata to delo apostolata nadomestimo z raznim drugim delom: skrb za urejenost samostanskih prostorov in okolja, vrta, ... Ker živimo v skupnosti, se najde tudi čas za skupno razvedrilo in rekreacijo.novinciat
Po enoletnem spoznavanju, uvajanju in tehtnem premisleku, čemur je noviciat prvenstveno namenjen, novinec pisno prosi provincialnega ministra za polaganje prvih, preprostih zaobljub. S tem izrazi željo, da želi to življenje po evangeljskih svetih, uboštva, čistosti in pokorščine v našem redu nadaljevati, ga poglabljati in se po določenem času (čas preprostih zaobljub ne more trajati več kot devet let) za vse življenje tudi zanj odločiti. Provincialni minister s svojim definitorijem na podlagi vzgojiteljevega poročila presodi in odloči o polaganju zaobljub in sprejemu v naš minoritski red.

Zgodovina: Noviciat slovenske minoritske province sv. Jožefa je ustanovil minister general fr. Lafrannco M. Serrini 10. junija 1993. leta v samostanu sv. Vida na Vidmu pri Ptuju. Pred tem so naši novinci opravljali dobo noviciata skupaj s hrvaškimi sobrati na otoku Cresu. Ob vračanju nacionaliziranega samostana sv. Frančiška v Piranu, je dozorevala misel, da bi noviciat preselili v Piran. Ohranjeni dokumenti samostanskega arhiva v Piranu govorijo, da je od leta 1730 do 1806 tukaj že bil noviciat.
Po sklepu XI. provincialnega kapitlja je Generalni minister fr. Joachim Giermek 17. julija 2002 noviciat iz samostana sv. Vida na Vidmu pri Ptuju preselil v samostan sv. Frančiška v Piranu

 • Štiriletni načrt province 2022-26

  Stiriletni nacrt province 2022 

   
 • Apostolat krajevne cerkve - Izmir 2022

  izmir2022

  Predstavitev življenja krajevne Cerkve, kjer živi in deluje naš sobrat misijonar nadškof metropolit msgr. dr. Martin Kmetec.

  Majhne skupnosti, ki pa poskušajo biti žive in aktivno sodelovati pri življenju vesoljne Cerkve.

   

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 1/2024

Glasilo province: št. 1/24

 logo sporocila

 

 

  

Molitev za duhovne poklice

molitevDP

 

Mednarodna spletna stran
omfconv link

 

Grob sv. Frančiška

grob sv franciska2

 

Grob sv. Antona

grob sv antona

Iskanje

film brezmadezna

minoriti in mladi

film o minoritih2