Arhiv novic

Tečaj za gvardijane

Redni generalni kapitelj je leta 2013 sprejel tudi sklep, da morajo province po rednem provincialnem kapitlju organizirati tečaj za nove gvardijane na katerem naj sodelujejo tudi ostali gvardijani, čeprav so že prej vršili gvardijansko službo.
Vodstvo slovenske in hrvaške province je organiziralo omenjeni tečaj od 17. do 20. novembra 2014 v Zagrebu. Iz Slovenije se je tečaja udeležilo šest gvardijanov in prov. minister p. Milan Kos ki je bil tudi moderator tečaja.
Uvodno predavanje je imel p. Ljudevit Maračić, ki je predstavil vlogo gvardijana  v bratstvu na podlagi Vodila, Konstitucij, Generalnih in Provincialnih Statutov. 

Osrednja predavanja je podal generalni tajnik za vzgojo p. Roberto Carboni. Posvetil se je psihološkim, antropološkim kakor teološkim vsebinam ter zaključil s Frančiškovimi teksti, ki osvetljujejo gvardijansko službo.
Tečaj je zaključil p. Ernest Benko s predavanjem, ki je temeljilo na konkretnem življenju samostanske skupnosti. Tako je poudaril, da mora gvardijan skrbeti za vzgojo bratov, vzpodbujati brate k osebni in skupni molitvi, poskrbeti za redne samostanske kapitlje, gojiti skrb za bratsko življenje (skupni obroki, rekreacija…) in brate animirati ter razporejati v pastoralnem delu kakor vsakodnevnih opravilih v samostanu…
V teh dneh je bilo tudi poskrbljeno za bratsko druženje kakor duhovno življenje s skupno molitvijo brevirja in mašo.

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 1/2017-2018

Tabori in ostali dogodki

 logo sporocila

Mednarodna spletna stran:
omfconv link

Iskanje

film brezmadezna

grob sv franciska2

film o minoritih2